Tag: scrabble

Stories

ชายคนนี้เปลี่ยนมุมมอง…เพื่อพบกับโอกาสอยู่เสมอ – Alfred Butts

ในปี 1929 Alfred Butts เป็นสถาปนิก ปีต่อมาเขาต้องเป็นคนตกงาน เเละเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนัก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเเบบนี้ มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งอยู่ คนอีกคนต้องไป เเต่ละบริษัทจะมีวิธีลดพนักงานของพวกเขาด้วยวิธีที่ต่างกัน