Tag: โสตประสาท

Science

เมื่อสมองคุณทำงานหนักเกินไป…หูข้างขวาจะทำงานได้ดีกว่า!?

ถ้าคุณอยากได้ยินอะไรอย่างถูกต้องถูกวิธี คุณอาจลองเอียงศีรษะสักเล็กน้อยเพื่อใช้หูข้างขวาในการรับเสียงเข้ามา!?