Tag: พื้นที่สาธารณะ

WeKnow

การออกเเบบพื้นที่สาธารณะที่ดีช่วยสร้างเเรงบันดาลใจได้อย่างไร ?

ถนน ทางเท้า เเละพื้นที่สาธารณะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความเป็นเมือง คำถามที่ว่าพื้นที่สาธารณะที่ดีควรจะเป็นยังไง ยังคงเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน เพราะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้าน โดยเฉพาะทัศนคติของคนในชุมชน