Tag: ผู้บริโภค

WeKnow

ตกลงแล้ว…แค่ไหนถึงเรียกว่า“ชนชั้นกลาง” – Middle Class

หนึ่งคำที่ถูกพูดถึงน้อยสุดๆในช่วงที่การเมืองกลายเป็นสิ่งที่แมสสุดๆในสังคมไทย คือ ชนชั้นกลาง ( middle class ) ทั้งๆที่ตามพื้นฐานเเล้วกลไกของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่ได้มาตรฐาน  ตามแนวทางของ William Thompson & Joseph Hickey, 2005 ที่ใช้แบ่งเเยกชนชั้นในสังคมสหรัฐฯ  ชนชั้นที่อยู่ตรงกลางควรจะมีอยู่ประมาณ 50 – 80%Continue Reading