Tag: ประชาธิปไตย

WeKnow

ประเทศที่พัฒนาเเล้วดูจากอะไร?

การที่จะระบุบว่าประเทศไหนพัฒนาเเล้ว ประเทศไหนยังไม่พัฒนาดูจากอะไร เเท้จริงเเล้วมันอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเสมอไป เเต่มันอาจจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนในประเทศมากกว่า ? Advertisements