Tag: นักบินอวกาศ

Stories

เมื่อ”แซมเบีย”อยากจะเป็นชาติมหาอำนาจด้วยการส่งคนไปดาวอังคาร?

หลังจากที่โซเวียตส่งยูรี กาการินไปนอกโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1961 ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกต่างตื่นตัวและเริ่มจินตนาการถึงการเข้าไปใช้ชีวิตที่ดาวดวงอื่น ท่องเที่ยวไปในอวกาศอันไกลโพ้น หรือเริ่มอยากจะค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกดู